Aktivitetsgruppe

Aktivitetsgruppas oppgaver er å planlegge og gjennomføre, varierte og positive aktiviteter for klubbens medlemmer.

Aktivitetsgruppen består foreløpig av:

Hilde Berit Bertheussen

Alexandra Soria

Lilly Mette Linderoth