Aktivitetsgruppe

Aktivitetsgruppas oppgaver er å planlegge og gjennomføre, varierte og positive aktiviteter for klubbens medlemmer.

Aktivitetsgruppen består av:

Hilde Berit Bertheussen

Ellen H. Tangen

Karen Jonine Marthinsen

Alexandra Soria