Avls info

1. NKK’s etiske regler for avl og oppdrett
2. NKK’s avlsstategi
Skjema for kneleddsattest laster du ned her 

Skjemaet kan du skrive ut, ta det med til din Veterinær + hundens stamtavle så de kan fylle i info.

Endringer i NKKs etiske grunnregler
NKKs Hovedstyre vedtok på sitt møte 08.12.2009 følgende forandringer i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett:

Innavl – i punkt 2 tilføyes følgende:
Det skal ikke foretas paringer mellom søsken, far/datter, mor/sønn eller tilsvarende tette paringer.
Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavl bør unngås.

Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle;
ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 4-6 generasjoner.

Det gis mulighet til å søke NKK om dispensasjon. Informasjon om hva søknaden skal inneholde kan hentes fra www.nkk.no

Tispens alder ved første paring – punkt 7, første strekpunkt forandres til følgende:
Tispen skal være minst 18 måneder på paringstidspunktet.

Dersom raseklubben anbefaler at tispen bør være eldre enn 18 mnd ved første paring, bør dette overholdes.

Avlsrestriksjoner for å kunne bruke valpeformidlingen:

Avlsdyrene skal:

  • være premiert på utstilling:  Begge kjønn med minst very good
  • Patella-attest uten anmerkning etter at hunden er 12 mnd
  • Godkjent PRA attest(øyenlysning) før første kull, og hvis DNA PRA1 fri eller bærer, så ved 5 år og deretter 7 år. Hunder som ikke er DNA‐testet må øyelyses hvert år.
  • Oppdretter skal følge NKK’s etiske regler for avl og oppdrett.

Oppdretter skal gi utfyllende informasjon om PRA og eventuelle kjente anleggsbærere på de brukte linjer.
PRA er noe som kan forekommer hos samtlige oppdrettere, da vi alle bruker hunder i avl som stammer fra de samme gamle hunder.

En oppdretter som følger avlsrestriksjonene og er oppmerksom på risikoen ved oppdrett,
kan ikke klandres dersom PRA skulle ramme en av dens avkom.

Oppdretter som påstår at det ikke finnes på dens linjer har ikke satt seg ordentlig inn i bakgrunn og avstamming til sine avlsdyr.
PRA er noe som kan ramme alle.

På Papillon har vi i mange år hatt frivillige bekjempningsprogram både mot Patellaluksasjon og PRA,
derfor er forekomsten av disse to defektene sjeldne i Norge.
La ikke disse sykdommene forhindre deg fra å kjøpe en Papillon.

Rasen er fortsatt en meget sunn hund, og de aller fleste oppdretter gjør det de kan for at den fortsatt skal være det.

Godkjente øyelysere i Norge pr 9/3-2010

Bryne Haaland Magne Tu Dyreklinikk Lindev 1, 4340 Bryne Tlf: 51 78 85 90 magne@tudyreklinikk.no
Fana Monsen Eva Heldal Dyreklinikken på Stend A/S Hordnesvn 10 , 5244 Fana Tlf: 55 11 60 60 eva.monsen@dyreklinikken-stend.no
Gjøvik Kongsengen Kjell Gjøvik dyreklinikk Balders veg, 2816 Gjøvik Tlf: 61 13 73 33 kjelkon@online.no
Heimdal Snøfugl Jon Heimdal Dyreklinikk Industriv 67, 7080 Heimdal Tlf: 72 88 77 00 post@heimdaldyreklinikk.no
Jessheim Lange Kristin Jessheim Dyreklinikk Tyrivegen 21, 2050 Jessheim Tlf: 63 97 18 25 kristin.lange@jessheim-dyreklinikk.no
Larvik Bjørnestad Elisabeth A-VET Smådyrklinikk AS Faret, 3271 Larvik Tlf: 33 13 98 40 elbjorne@online.no
Lillehammer Dobloug Ellen Sentrum Dyreklinikk Børresens v 4, 2609 Lillehammer Tlf: 61 26 96 96 edobloug@frisurf.no
Moss Aas Ruth Anne Jeløy Dyreklinikk Nesveien 440, 1514 Moss Tlf: 69 91 10 90 ruth@jdk.no
Oslo Bergsjø Torill Oslo Dyreklinikk Ensjøvn 14, 0655 Oslo Tlf: 22 68 35 00 torill.bergsjo@oslodyreklinikk.no
Oslo Bergsjø Trond Oslo Dyreklinikk Ensjøvn 14, 0655 Oslo Tlf: 22 68 35 00 trond.bergsjo@oslodyreklinikk.no
Oslo Bjerkås Ellen Institutt for Sports- og familiedyrmedisin NVH Pb 8146 Dep. 0033 Oslo Tlf: 22 96 49 10 ellen.bjerkaas@veths.no
Oslo Greve Birgitte Grann Petvett Ekeberg Dyreklinikk Ekebergvn 175,1177 Oslo Tlf: 23 03 15 00 egreve@online.no birgitte@petvett.no
Oslo Ropstad Ernst Otto Institutt for Sports- og familiedyrmedisin NVH Pb. 8146 Dep, 0033 Oslo Tlf: 90 14 10 75 ropstad@online.no
Sandefjord Vileid Harald Vileids Dyreklinikk Hystadveien 3, 3208 Sandefjord Tlf: 33 46 61 13 hvileid@online.no
Sandnes Eriksen Linda Sandnes Smådyrklinikk ANS Storgt. 42, 4307 Sandnes Tlf: 51 66 69 98 linda.eriksen@lyse.net
Sandvika Greve Birgitte Grann Petvett Sandvika Dyreklinikk Industrivn 2, 1337 Sandvika Tlf: 40 01 28 00 egreve@online.no birgitte@petvett.no
Skien Andersen Niels Høhgaard Skien Dyreklinikk Strømdaljordet, 3727 Skien Tlf: 35 53 81 11 nha@skiendyreklinikk.no
Stjørdal Engum Hege Jøntvedt Stjørdal Dyreklinikk Sandgt 5, 7500 Stjørdal Tlf: 74 84 00 90 hege@stjordal-dyreklinikk.no
Trondheim Knutsen Anne Mette Trondheim Dyrehospital Tungasletta 2, 7047 Trondheim Tlf: 73 91 80 01 anne.mette@trondheim-dyrehospital.no
Ål Tunås Jannecke Ål Dyreklinikk Kulev 6, 3570 Ål Tlf: 32 08 13 61 jannetu@online.no