Raseårsmøte 2017

Referat fra Raseårsmøte  lørdag 24.06.17  Hadeland.  Møtet ble holdt på utstillingsplassen etter at bedømmelsen i ringen er ferdig.

Dagsorden
1. Åpning av raseårsmøtet.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av ordstyrer.
4. Valg av referent.
5. Valg av tellekomité.
6. Valg av to personer til å skrive under protokollen.
7. Rasegruppas årsberetning.
8. Regnskap.
9. Innkomne forslag.
10. Eventuelt
11. Valg

Rasegruppa har i 2016 bestått av Karen-Sofie Skottheim, Odin Skaar og Irene Galåen.
Det ble i 2016 arrangert rasespesial for papillon/phalene og arrangementet ble avholdt med NMHK som ansvarlig.
Rasegruppa har deltatt på NMHK sitt raserepresentantmøte høsten 2016 hvor vi fikk ansvar for å lage rasefoldere for
rasen, ferdigstille R.A.S, lage foldere for dommere hvor rasens viktigste trekk beskrives i korthet, ordne med raselogo
hvor NMHK sitt navn er innkludert. Vi har også ordnet med årets (2017) rasespesial hvor NMHK har sponset oss med
rosetter.

Vi har ikke fått tildelt opplysninger for hjemmesidene våre men ifølge siste mail fra NMHK er det nå satt i gang.
Det er heller ikke blitt tildelt kontonummer for rasen vår og vi kan ikke bruke vårt gamle siden klubben gikk konkurs.
Vi venter på dette fra NMHK.
Medlemslister har vi ikke fått utdelt, NMHK sier dette er vanskelig pga. dårlig system fra NKK. Vi har derfor ikke
tilgang til hvem som er medlem eller kontakt info til dere. Innkallingen publiseres derfor på rasens facebooksider.

8. Regnskap
Det foreligger ingen regnskap da rasegruppas pengebeholdning er kr. 0,-
Ingen inntekter og ingen utgifter i 2016.

9. Innkomne forslag
9a. Irene Galåen
Siden 90-tallet har man fulgt opp både patellaluksasjon og PRA på rasevariantene. Klubben har gjennom
årene anbefalt avl på patellaluksasjon grad 0, og PRA FRI. I tillegg har man anbefalt å følge Norske
øyelyseres anbefalinger for avl i forhold til andre øyesykdommer. Siden den gang har forskere også funnet
ett av PRA-genene for rasen, PAP pra1. Dette har gitt oss en unik mulighet til å ha flere dyr i avl. Årsaken er
at bærere av genet aldri vil utvikle sykdommen selv, og parer man bærer av pap PRA1 mot FRI, så vil ikke
avkommene kunne utvikle defekten, -men de kan bli bærere. Disse kan så sjekkes videre. Om man finner
status på nevnte defekter i NKKs system, vil man lettere kunne fortsette det gode avlsarbeidet som
gjennom år er gjort på rasevariantene.

Det anbefales at årsmøtet gjør følgende vedtak:

1. Årsmøtet søker NKK om at det skal bli krav om kjent patellastatus på foreldredyr før registering av
valper etter disse. Registreringskravet trer i krav snarest mulig, og senest 1.1.2018.

2. Årsmøtet søker NKK om at det skal bli krav om kjent øyelysningsstatus på foreldredyr før registering
av valper etter disse. Registeringskravet trer i kraft snarest mulig, og senest 1.1.2018.

9b. Sylvia van Zuiden,Kristine Steen-Andreassen,Wenche Lillian Stallerud,Monica Westgaard, Sylvia van Zuiden,
Kristine Steen-Andreassen, Wenche Lillian Stallerud, Monica Westgaard, Beate Jaspers , Mona A Hagelund ,
Mariann Prytz Sivertsen , Tone Sundli , Anita Hegli , Laila Grønningen, Sølvi Lid Alvestad , Renate Andrea Olsen,
Annie Skaanevik , Snefrid Wahlberg , MaryAnn Halvorsen Botten , Anne-Catherine Rehnström , Wenche Arazola ,
Linn-Marielle Knutsen , Marit Vandeskog Eliassen, Marina Bagdasarova

1. Årsmøtet søker NKK om at det skal være mulig å registrere DNA-test for PAP pra1 i
helseinformasjon i dogweb. Dette skal ikke være et registreringskrav for valper, men en informasjon
som er mulig å registrere på foreldredyrene. Søknad sendes NKK via NMHK umiddelbart etter
årsmøtet.

10. Valg
Det skal velges to personer av medlemmene.
Raserepresentant: Karen Sofie Skottheim (trukket seg)
Vara: Ledig
Webansvarlig, utstillingskomité, sunnhetsutvalg, valgkomité og personer etter behov til forskjellige gjøremål,
utnevnes av valgt raserepresentant/vararepresentant.
Det kan kun velges ved personlig fremmøte eller ved fullmakt. Kun 1 (-en) fullmakt pr person.
Kun medlemmer i NMHK som har rasen papillon/Phalene og som har betalt kontingent for 2017 kan avgi stemme
og komme med forslag til kandidater. Forslag til kandidater kan sendes til:

Irene Galåen
Engstien 12 B
1466 Strømmen
Merk konvolutten verv Papillon/phalene.

Bakrunnen for at det skal velges ny raserepresentant (RR) og vara respresentant i år,
er at sittende RR, Karen -Sofie Skotheim har valgt å trekke seg med virkning fra raseårsmøtet 25.juni.
Dette innebærer at også at raseutvalgsmedlemmene Odin Skaar og Irene Galåen har
valgt å gå av sammen med sittende RR, og ingen av dem stiller til valg.
Sittende raseutvalg har informert om situasjonen via vår facebook gruppe NMHK Papillon & Phalene Norge.
Raseutvalget fungerer som valgkomite, og medlemmer har hatt mulighet for
å sende forslag til kandidater til Irene Galåen. Raseutvalget gjør ingen instilling, men legger
alle kandidater fram for medlemmene som selv foretar valg.

Følgende forslag på kandidater er mottatt og legges fram i alfabetisk rekkefølge:

Det anbefales fra NMHK at det dannes et raseutvalg bestående av 3-4 personer.
Raserepresentanten og vara raserepresentant har selv ansvar for dette.

Det skal nedsettes ulike komiteer og velges en valpeformidler på årsmøtet.
Lykke til!
Raseutvalget 2016 – 2017

Videre – presentasjon av kandidatene i alfabetisk rekkefølge.

Janka Markhus
Jeg er Janka, en 24 år gammel snart ferdigutdannet sykepleier. Jeg er bosatt i Drammen, sammen med
samboeren min Christopher Munkhaugen. Vi har tre hunder, en stabijhoun og to papillon. Sistnevnte
rase har vi hatt i ett år. Forut for min tid som papilloneier har jeg drevet med springere. Jeg har vært
aktiv i utstillingsringen i et halvt tiår, både som utstiller og ringpersonell.Organisasjonsmessig har jeg
sittet i styret i Norsk Stabijhoun Klubb i 2 år, i funksjon som styremedlem og sekretær. Videre har jeg
fullført oppdretterskolen og avlsrådskurs i regi av NKK. Jeg har per dags dato ikke kennelnavn, men
jeg har gryende avls planer – om et år eller fire. Enn så lenge suger jeg til meg all kunnskap jeg greier!

Karen Jonine Marthinsen
Mitt navn er Karen Jonine Marthinsen og er 27år. Jeg bor på herre I bamble, Telemark sammen med
min samboer Mike Fabricius Sørensen. Vi har 3 hunder. 1 ccpp på snart 10 år og 2 papillon på 14
måneder og 16 uker. Jeg er vokst opp I utstillingsringen og har stilt alt fra selskapshunder til
jakthunder på større størrelser. De siste 5-6 årene har jeg vært utenfor gamet men begynte for fullt
igjen ifjor da jeg kjøpte min første papillon. I fremtiden vil jeg begynne med oppdrett men for nå så vil
jeg lære masse og kose meg I ringen! Raser familien min har hatt er for det meste jakthunder
beagle/finsk støver/dunker ettersom min far var hyppig jeger, Og jeg stilte dem ut I ringen. Nå er det
papillon jeg og min kjære vil holde på med. Vi elsker rasen og angrer ikke et sekund på vårt valg.

Kristine Steen- Andreassen
Mitt navn er Kristine og jeg er 33 år. Jeg er gift og bor i enebolig i skiptvet med stor deilig naturtomt
sammen med våre 6 papilloner. De har vært min store kjærlighet og lidenskap i 10 år og jeg elsker
rasen. Jeg begynte så smått å stille min første papillon også for 10 år siden og holder fortsatt på med
det. Mitt kennelnavn er Big Wings og jeg har per dags dato hatt 5 kull. Har gått oppdretterkurs
gjennom Royal Canin om oppdrett og foring samt noe genetikk og også gått kurs om hund og adferd,
ellers har jeg sugd til meg det jeg kan av kunnskap og har vært og er fortsatt veldig opptatt av at ting
blir gjort på en bra måte i forhold til avl slik at vi kan fortsette å ha en frisk og flott rase. I tillegg er jeg
nok over gjennomsnittet interessert i genetikk og arvgang og syns dette er veldig spennende. Har også
planer om å fullføre oppdretterskolen i regi av Nkk. I forhold til organisasjonsarbeid har jeg ikke så
mye erfaring annet enn det lille jeg fikk gjennom videregående skolen og elevrådet, men lærer gjerne.
Hadde vært fint og kunnet bidra med noe bra i forhold til den flotte rasen vår.

Marta Sannes Sørensen
Jeg heter Marta, utdannet sykepleier og jobber i hjemmesykepleien. Jeg bor på Rena med min samboer
og 5 hunder. 4 papilloner og 1 phalene. Jeg fikk min første papillon for 3,5 år siden og siden den gang
har antallet bare økt. Vi driver aktivt med utstilling, rallylydighet, agility og blodspor. For en aktiv og
allsidig rase vi har dere!
Jeg har fullført oppdretterskolen del 1 og del 2 i regi av NKK og er interessert i å lære masse videre!
I forhold til erfaring fra organisasjonsarbeid har jeg erfaring med flere ulike verv opp igjennom årene,
men kanskje nå aller nyligst som skolerepresentant og rekrutteringsansvarlig i
utvekslingsorganisasjonen AFS. Jeg håper å kunne få jobbe videre for og med rasen som står mitt
hjertet nærmest, og ser på dette som en flott mulighet!

Forslag til fullmakt som har det nødvendige. Når det gjelder medlemsnummer bruker du medlemsnummeret som står øverst når du logger inn på nkk.no/Min side: Jeg, NN, medlemsnummer, gir med dette, NN fullmakt til å stemme for meg på PPNs raseårsmøte 24.juni 2017. Så har du med kopi av gyldig legitimasjon (bankkort med bilde eller sertifikat) på fullmakten. Dato og signatur.

Referat fra raseårsmøte Papillon og Phaléne 2017.

1. Karen-Sofie Skotheim åpnet raseårsmøte.
2. Innkallelse og dagsorden ble godkjent.
3. Ordstyrer: Odin Skaar.
4. Referent: Karen Jonine Marthinsen
5. Tellekomitè: Anne Mortensen, Marina Bagdasarove og Hilde Berit Bertheussen
7. Logo med NMHK sitt navn laget og godkjent.
8. Ingen regnskap på årsmøtet for 2016. Inntekt for 2016 = kr 0. Utgift for 2016 = kr0.
9. Innkommende forslag:

Punkt9.1 «Krav om kjent patella status» ble stemt – imot
Punkt 9.2 «Krav om kjent øyelysningsstatus» ble stemt – imot
Punkt 9.3 «Mulig å registrere DNA-test i dogweb for PAP PRA1» ble stemt – For

10. Nytt valg, der var 29 stemmeberettige, 34 stemmeberettige inkl fullmakter.
Raserepresentant: Marta Sannes Sørensen
Vara: Kristine Steen Andreassen

11. Forslag om avikle mestvinnende valper listen. Forslaget ble diskutert og det ble 15 stemmer for
og 14 stemmer mot. Mestvinnende valpeliste beholdes mot at kritikk og kopi av katalof sendes inn.

12. Mestvinnende rosetter for 2016 ble utdelt.