Raseutvalg

Raseutvalget representerer Papillon & Phalene, og har ansvar for å arbeide for rasens beste ved blant annet å bistå interesserte med informasjon om rasen og stell av den.

Raseutvalget for Papillon & Phalene 2023 :

Raserepresentant :  Fabina Gro Bornø Skodje.

Utvalgs medlem :      Berit Hilde Bertheussen.

Henvendelse pr epost: papillonphalene@nmhk.net

Webansarlig: Toril Paulsen.

E-post: papillonphalene@nmhk.net

Raseutvalget 2020 består av:

Raserepresentant:      Martin M Andersen.
Raseutvalgsmedlem:  Karen Jonine Marthinsen.
Raseutvalgsmedlem:  Mariann Prytz Siversten.
Raseutvalgsmedlem:  Marianne Kristiansen.
Raseutvalgsmedlem:  Kristine Steen-Andreassen.

Valpeformidler: 
Papillon: Kristine Steen-Andreassen – Tlf: 995 85 769
Phalene: Arnhild Rauland – Tlf: 40856083

Aktvitetskomite foreløpig: 

Avlsråd: 
Foreløpig raseutvalget.

Webansarlig: Mona Hagelund

E-post: papillonphalene@nmhk.net