Raseutvalg

Raseutvalget representerer Papillon & Phalene, og har ansvar for å arbeide for rasens beste ved blant annet å bistå interesserte med informasjon om rasen og stell av den.

Raseutvalget 2020 består av:

Raserepresentant:
Raseutvalgsmedlem:
Raseutvalgsmedlem:
Raseutvalgsmedlem:
Raseutvalgsmedlem:

Valpeformidler: 
Papillon: Kristine Steen-Andreassen – Tlf: 995 85 769
Phalene: Arnhild Rauland – Tlf: 40856083

Aktvitetskomite foreløpig: 

Avlsråd: 
Foreløpig raseutvalget.

Webansarlig: Mona Hagelund

E-post: papillonphalene@nmhk.net