Raseutvalget

Raseutvalget representerer Papillon & Phalene, og har ansvar for å arbeide for rasens beste ved blant annet å bistå interesserte med informasjon om rasen og stell av den.

Raseutvalget for Papillon & Phalene 2023 :

Raserepresentant :  Fabina Gro Bornø Skodje.

Vararepresentant :      Berit Hilde Bertheussen.

Henvendelse pr epost: papillonphalene@nmhk.net

Webansarlig: Toril Paulsen.

E-post: papillonphalene@nmhk.net