Avlsanbefalinger

Avls info

NKK’s etiske regler for avl og oppdrett

Avslanbefalinger NSVO 2017

Patellastatus (PL)

Bestille skjema: Før du tar med hunden til veterinæren, må du bestille et skjema som du skal ha med til timen. Du bestiller skjema ved å logge inn på «Min side». Først velger du «andre helseundersøkelser» i menyen til høyre. Deretter velger du riktig hund og patellaskjema i rullemenyene som kommer opp. Etter betaling vil skjemaet for din hund være tilgjengelig under helse-fanen (øverst på siden inne på «Min side»). Du printer ut skjema selv og tar det med til veterinæren. Veterinæren fyller deretter ut skjemaet og sender det til NKK. Det er egne skjemaer som skal benyttes i spesielle tilfeller (for ung hund, hund som skal opereres eller avlives osv). Disse er tilgjengelige i menyen til høyre (relaterte filer).

Alder: Hunden må ha fylt 12 måneder den dagen den undersøkes for patellaluksasjon for at resultatet skal bli lagt inn i DogWeb.

Progressiv retinal atrofi (PRA)

Dersom du ønsker å få hunden din øyelyst kan du selv kontakte en veterinær som er autorisert øyelyser. Du trenger ikke å bestille rekvisisjonsskjema fra NKK i forkant. Den autoriserte øyelyseren legger resultatet fra undersøkelsen direkte inn i DogWeb. Det er også mulig å få hunden øyelyst på alle NKKs internasjonale utstillinger.

En oppdatert oversikt over autoriserte øyelysere finner du her:

http://www.vetnett.no/autorisert-oyelyser

Endringer i NKKs etiske grunnregler
NKKs Hovedstyre vedtok på sitt møte 08.12.2009 følgende forandringer i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett:

Innavl – i punkt 2 tilføyes følgende:
Det skal ikke foretas paringer mellom søsken, far/datter, mor/sønn eller tilsvarende tette paringer.
Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavl bør unngås.Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle;
ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 4-6 generasjoner.Det gis mulighet til å søke NKK om dispensasjon. Informasjon om hva søknaden skal inneholde kan hentes fra www.nkk.noTispens alder ved første paring – punkt 7, første strekpunkt forandres til følgende:
Tispen skal være minst 18 måneder på paringstidspunktet.

Dersom raseklubben anbefaler at tispen bør være eldre enn 18 mnd ved første paring, bør dette overholdes.

Reglene gjøres gjeldende fra 01.07.2010

Avlsrestriksjoner for å kunne bruke valpeformidlingen:

Avlsdyrene skal:

  • være premiert på utstilling:  Begge kjønn med minst very good
  • Patella-attest uten anmerkning etter at hunden er 12 mnd
  • Godkjent PRA-attest (ikke eldre enn 12 mnd ved parringstidspunkt)
  • Oppdretter skal følge NKK’s etiske regler for avl og oppdrett.

Oppdretter skal gi utfyllende informasjon om PRA og eventuelle kjente anleggsbærere på de brukte linjer.
PRA er noe som kan forekommer hos samtlige oppdrettere, da vi alle bruker hunder i avl som stammer fra de samme gamle hunder.

En oppdretter som følger avlsrestriksjonene og er oppmerksom på risikoen ved oppdrett,
kan ikke klandres dersom PRA skulle ramme en av dens avkom. 

Oppdretter som påstår at det ikke finnes på dens linjer har ikke satt seg ordentlig inn i bakgrunn og avstamming til sine avlsdyr. 
PRA er noe som kan ramme alle.

På Papillon og Phaléne har vi i mange år hatt frivillige bekjempningsprogram både mot Patellaluksasjon og PRA,
derfor er forekomsten av disse to defektene sjeldne i Norge.
La ikke disse sykdommene forhindre deg fra å kjøpe en Papillon eller en Phaléne.

Rasen er fortsatt en meget sunn hund, og de aller fleste oppdretter gjør det de kan for at den fortsatt skal være det.